Notář

Razítka na počkání využívají rovněž notáři. Ani oni se bez nich neobejdou. Jsou součástí jejich každodenní práce. Každý notář jistě ocení, že s jejich pomocí je určitý druh práce mnohem rychlejší a pohodlnější. Nemusí se ručně vypisovat velké množství stále se opakujících údajů. Rovněž nějaký pěkný model najde uplatnění i při vystavování příjmových a výdajových dokladů o provedených úkonech. Žádný notář si nepřeje vést účetnictví složitým způsobem.

Účetní

Razítka na počkání jsou oblíbená rovněž u účetních. Většina účetních si chce v dnešní době usnadnit práci. Aby se člověk uživil, musí mít hodně klientů. Dobrých účetních však není na trhu mnoho. Pokud nějakého kvalitního najdete, většinou se jedná o navázání spolupráce na několik dalších let. Účetní se taky v běžné praxi neobejde bez hodně využívané datumovky, která představuje velké usnadnění práce, kdy odpadá ruční vypisování datumu na každý příchozí dopis nebo třeba fakturu.